قرص متورال 23.75 میلی گرم

METORAL 23.75 MG TAB

داروسازی البرز دارو [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی البرز دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب