قرص سیتالوپرام شفا 20 میلی گرم

CITALOPRAM SHAFA 20 MG Tablet

داروسازی شفا [ ایران ]
داروهای ضد افسردگی

داروسازی شفا

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب