قرص جویدنی آ اس آ-شفا 100میلی گرم

ASA-SHAFA 100MG CHEWABLE TAB

داروسازی شفا [ ایران ]

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب