قرص لیپوفیکس 20 میلی گرم

LIPOFIX 20MG TAB

داروسازی شفا [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب