قرص شفا-بیسموت 120 میلی گرم

SHAFA-BISMUTH 120MG TAB

داروسازی شفا [ ایران ]
داروهای گوارشی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب