کپسول آموکسی سیلین فارابی 250 میلی گرم

AMOXICILLIN FARABI 250MG CAP

داروسازی فارابی [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

داروسازی فارابی

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب