سوسپانسیون سفکسیم فارابی 100 میلی گرم/5 میلی لیتر 100 میلی لیتر

CEFIXIME FARABI 100MG/5ML 100ML FOR SUSP

داروسازی فارابی [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

داروسازی فارابی

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب