قرص آسیکلوویر فارابی 400 میلی گرم

Aciclovir FARABI 400 mg ORAL TABLET

داروسازی فارابی [ ایران ]
ضد ویروسها

داروسازی فارابی

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب