سوسپانسیون فاراموکس بی دی 200 میلی گرم/5 میلی لیتر

FARAMOX BD 200MG/5ML 70ML SUSP

داروسازی فارابی [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

داروسازی فارابی

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب