شربت رانیتیدین-سها 75 میلی گرم بر 5 میلی لیتر

RANITIDINE-SOHA 75MG/5ML 240ML SYRUP

داروسازی سها [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی سها

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب