کپسول امپرازول-سها چهارباغ 20 میلی گرم

OMEPRAZOLE-SOHA CHARBAGH 20MG CAP

داروسازی سها [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی سها

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب