قرص کاپتوپریل-سها چهارباغ 50 میلی گرم


CAPTOPRIL-SOHA CHARBAGH 50MG TAB

داروسازی سها [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی سها

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب