کپسول ایراموکس 500 میلی گرم

IRAMOX 500MG TAB

داروسازی کوثر [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب