قرص هیوسین کوثر 10 میلی گرم

HYOSCINE COSAR 10MG Tablet

داروسازی کوثر [ ایران ]
آنتی موسکارینیک ها

داروسازی کوثر

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب