قرص آپو-سیتریزین 10 میلی گرم

APO-CETIRIZINE Tablet 10 mg

APOTEX [ کانادا ]
ندای محيا
آنتی هیستامین ها

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب