قرص آپو-گیبوراید 5 میلی گرم


APO-GLYBURIDE Tablet 5 mg

APOTEX [ کانادا ]
ندای محيا
داروهای ضد دیابت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب