قرص آپو-گیبوراید 5 میلی گرم -آپو گلیبوراید

APO-GLYBURIDE Tablet 5 mg

APOTEX [ کانادا ]
ندای محيا
داروهای ضد دیابت

APOTEX

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب