کپسول آپو-دوکسپین 10 میلی گرم

APO-DOXEPIN Capsule 10 mg

APOTEX [ کانادا ]
ندای محيا
داروهای ضد افسردگی

APOTEX

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب