قرص آپو-کارودیلول 12.5 میلی گرم

APO-CARVEDILOL Tablet 12.5 mg

APOTEX [ کانادا ]
ندای محيا
داروهای قلبی عروقی

APOTEX

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب