شامپو کتوکونازول-ناژو 2% 100 میلی لیتر

KETOCONAZOLE-NAJO 2% 100ML SHAMPOO

داروسازی ایران ناژو [ ایران ]
داروهای ضد قارچ

داروسازی ایران ناژو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب