قرص دیازپام کیمیدارو 10 میلی گرم

DIAZEPAM CHEMIDAROU 10MG TAB

داروسازی کیمیدارو [ ایران ]

داروسازی کیمیدارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب