سوسپانسیون زیتروکم 200 میلی گرم/5 میلی لیتر 22.5 میل لیتر

ZITHROCHEM 200MG/5ML 22.5ML SUSP

داروسازی کیمیدارو [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

داروسازی کیمیدارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب