قرص ستریزین کیمیدارو 10 میلی گرم (ستیریزین)

CETIRIZINE CHEMIE DAROU 10MG TAB

داروسازی کیمیدارو [ ایران ]
آنتی هیستامین ها

داروسازی کیمیدارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب