قرص آزیترومایسین کیمیدارو 500 میلی گرم

AZITHROMYCIN CHEMIDAROU 500MG TAB

داروسازی کیمیدارو [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

داروسازی کیمیدارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب