کپسول ایزوترت هگزال 20 میلی گرم

ISOTRET HEXAL Capsule 20 mg

HEXAL [ آلمان ]
بهستان دارو
داروهای پوستی و ضد آفتاب ها

HEXAL

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب