کپسول امپرازول روزدارو 20 میلی گرم

OMEPRAZOLE RUZDAROU 20MG CAP

داروسازی روز دارو [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی روز دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب