کپسول آهسته رهش ونلافاکسین روز دارو 75 میلی گرم

VENLAFAXINE ROUZ DAROU 75MG EXTENDED RELEASE CAP

داروسازی روز دارو [ ایران ]
داروهای ضد افسردگی

داروسازی روز دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب