قرص فولیک اسید-جالینوس 5 میلی گرم

FOLIC ACID-JALINOUS 5MG TAB

داروسازی جالینوس [ ایران ]

داروسازی جالینوس

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب