قرص فبوکسوستات جالینوس 80 میلی گرم-فبوریکس

FEBUXOSTAT JALINOUS 80MG TABLET-FEBURIX

داروسازی جالینوس [ ایران ]
داروهای ضد نقرس

داروسازی جالینوس

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب