قرص دومپریدون جالینوس 10 میلی گرم (دمپریدون)

DOMPERIDONE JALINOUS 10MG TAB

داروسازی جالینوس [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی جالینوس

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب