قرص رانیتیدین-جالینوس 150 میلی گرم

RANITIDINE-JALINOUS 150MG TAB

داروسازی جالینوس [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی جالینوس

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب