قرص آنتی هیستامین دکونژستان-جالینوس

ANTIHISTAMINE DECONGESTANT-JALINOUS TAB

داروسازی جالینوس [ ایران ]
آنتی هیستامین ها

داروسازی جالینوس

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب