کپسول امپرازول-جالینوس 20 میلی گرم

OMEPRAZOLE-JALINOUS 20MG CAP

داروسازی جالینوس [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی جالینوس

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب