قرص کارودیلول-جالینوس 12.5 میلی گرم

CARVEDILOL-JALINOUS 12.5MG TAB

داروسازی جالینوس [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی جالینوس

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب