کپسول گاباپنتین-جالینوس 300 میلی گرم

GABAPENTIN-JALINOUS 300MG CAP

داروسازی جالینوس [ ایران ]
داروهای ضد صرع

داروسازی جالینوس

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب