قرص پیوگلیتازون جالینوس 45 میلی گرم

PIOGLITAZONE JALINOUS 45MG TAB

داروسازی جالینوس [ ایران ]
داروهای ضد دیابت

داروسازی جالینوس

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب