قرص پزدوافدرین-جالینوس 30 میلی گرم

PSEUDOEPHEDRINE-JALINUS 30MG TAB

داروسازی جالینوس [ ایران ]

داروسازی جالینوس

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب