قرص جیالیکسو 10 میلی گرم

JIALIXO 10MG TAB

داروسازی جالینوس [ ایران ]
داروهای مجاری ادرای

داروسازی جالینوس

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب