قرص پنزول 20 میلی گرم

PANZOL 20MG TAB

داروسازی جالینوس [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی جالینوس

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب