قرص سیمواستاتین-جالینوس 10 میلی گرم

SIMVASTATIN-JALINOUS 10MG TAB

داروسازی جالینوس [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی جالینوس

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب