کپسول دولوکستین جالینوس 20 میلی گرم

DULOXETINE-JALINOUS 20MG CAP

داروسازی جالینوس [ ایران ]
داروهای ضد افسردگی

داروسازی جالینوس

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب