کپسول لانسوپرازول جالینوس 15 میلی گرم

LANSOPRAZOLE JALINOUS 15MG CAP

داروسازی جالینوس [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی جالینوس

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب