قرص تیدیپرام 20 میلی گرم

TIDIPRAM 20 MG TAB

داروسازی تولید دارو [ ایران ]
داروهای ضد افسردگی

داروسازی تولید دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب