قرص پرامیپکسول تولید دارو 0.7 میلی گرم

PRAMIPEXOLE TOLIDDARU 0.7MG TAB

داروسازی تولید دارو [ ایران ]
داروهای ضد پارکینسون

داروسازی تولید دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب