سوسپانسیون آزیترومایسین تی.دی 200 میلی گرم

AZITHROMYCIN T.D 200MG/5ML 30ML SUSP

داروسازی تولید دارو [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

داروسازی تولید دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب