قرص رانیتیدین راموفارمین 150 میلی گرم

RANITIDINE RAMOPHARMIN 150MG TAB

داروسازی راموفارمین [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی راموفارمین

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب