کپسول مفنامیک اسید رامین 250 میلی گرم

MEFENAMIC ACID RAMIN 250MG CAP

داروسازی راموفارمین [ ایران ]

داروسازی راموفارمین

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب