قرص ریپاگینید رامین 0.5 میلی گرم

REPAGLINIDE RAMIN 0.5MG TAB

داروسازی راموفارمین [ ایران ]
داروهای ضد دیابت

داروسازی راموفارمین

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب