قرص ستریزن راموفارمین 5 میلی گرم (ستیریزین)

CETIRIZINE RAMOPHARMIN 5MG TAB

داروسازی راموفارمین [ ایران ]
آنتی هیستامین ها

داروسازی راموفارمین

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب