کپسول اس امپرازول رامین 20 میلی گرم

ESOMEPRAZOLE RAMIN 20MG CAP

داروسازی راموفارمین [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی راموفارمین

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب