سوسپانسیون ساسفن 120میلی گرم/5میلی لیتر

SUSFEN 120MG/5ML SUSP

داروسازی فارماشیمی [ ایران ]

داروسازی فارماشیمی

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب